Τεχνική Υποστήριξη

  • Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Neotec Yachting, σε συνεργασία με ένα δίκτυο εξωτερικών συνεργατών, είναι σε θέση να προσφέρει ένα σύνολο τεχνικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, όπως επισκευές, προγραμματισμένες συντηρήσεις και κατασκευές.
    Η  Εταιρεία παρέχει επίσημη τεχνική υποστήριξη για μερικούς απο τους πιο γνωστούς ναυτικούς οίκους όπως: KOΗLER, MASE, OPAC MARE, QUICK, SEA RECORY.