Προγράμματα Φροντίδας Σκάφους

 • Η τακτική φροντίδα του σκάφους διασφαλίζει τη διατήρηση της αξίας και της άριστης κατάστασής του. Η ομάδα ελέγχει την καλή λειτουργία του σκάφους και φροντίζει την καθαριότητά του, ακόμη κι όταν απουσιάζει ο ιδιοκτήτης.
  Τρία διαφορετικά προγράμματα φροντίδας δίνουν την δυνατότητα επιλογής της συχνότητας καθαρισμού και επιθεώρησης.

   

   

  Διαθέσιμα Προγράμματα Φροντίδας Σκάφους

   

  STANDARD

  • Εξωτερικό πλύσιμο 1 φορά το μήνα
  • Έλεγχος κατάστασης μπαταριών και φόρτισης 1 φορά το μήνα
  • Οπτικός έλεγχος μηχανοστασίου 1 φορά το μήνα
  • Λειτουργία Κινητήρα/Γεννήτριας/ Κλιματισμού 1 φορά το μήνα
  • Επίσημη αναφορά για την κατάσταση του σκάφους

   

  PREMIUM

  • Εξωτερικό πλύσιμο 2 φορές το μήνα
  • Έλεγχος κατάστασης μπαταριών και φόρτισης 2 φορές το μήνα
  • Οπτικός έλεγχος μηχανοστασίου 2 φορές το μήνα
  • Λειτουργία Κινητήρα/Γεννήτριας/ Κλιματισμού 2 φορές το μήνα
  • Επίσημη αναφορά για την κατάσταση του σκάφους

    

    PREMIUM PLUS

  • Εξωτερικό πλύσιμο 4 φορές το μήνα
  • Έλεγχος κατάστασης μπαταριών και φόρτισης 4 φορές το μήνα
  • Οπτικός έλεγχος μηχανοστασίου 4 φορές το μήνα
  • Λειτουργία Κινητήρα/Γεννήτριας/ Κλιματισμού 4 φορές το μήνα
  • Επίσημη αναφορά για την κατάσταση του σκάφους

   

   

  Οποιοδήποτε από τα παραπάνω προγράμματα μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη και μπορεί να συμπεριλάβει κάθε υπηρεσία που προσφέρεται από την Neotec Yachting.