Προγράμματα Φροντίδας

 • Η τακτική φροντίδα του σκάφους διασφαλίζει τη διατήρηση της αξίας και της άριστης κατάστασής του.
  Στην Neotec yαchting μία ομάδα ειδικών ελέγχει την καλή λειτουργία του σκάφους και φροντίζει για την καθαριότητά του, ακόμη κι όταν ο ιδιοκτήτης απουσιάζει
  Τρία διαφορετικά προγράμματα φροντίδας δίνουν την δυνατότητα επιλογής της συχνότητας καθαρισμού και επιθεώρησης του σκάφους σας.

   

   

  Διαθέσιμα Προγράμματα Φροντίδας 

   

  STANDARD  (Μία φορά τον μήνα)

  • Εξωτερικό πλύσιμο 1 φορά το μήνα
  • Έλεγχος κατάστασης μπαταριών και φόρτισης 
  • Οπτικός έλεγχος μηχανοστασίου 
  • Λειτουργία Κινητήρα/Γεννήτριας/ Κλιματισμού 
  • Αναφορά για την κατάσταση του σκάφους

   

  PREMIUM( δύο φορές τον μήνα)

  • Εξωτερικό πλύσιμο 
  • Έλεγχος κατάστασης μπαταριών και φόρτισης 
  • Οπτικός έλεγχος μηχανοστασίου 
  • Λειτουργία Κινητήρα/Γεννήτριας/ Κλιματισμού 
  • Αναφορά για την κατάσταση του σκάφους

    

    PREMIUM PLUS (τέσσερις φορές τον μήνα)

  • Εξωτερικό πλύσιμο 
  • Έλεγχος κατάστασης μπαταριών και φόρτισης 
  • Οπτικός έλεγχος μηχανοστασίου 
  • Λειτουργία Κινητήρα/Γεννήτριας/ Κλιματισμού 
  • Αναφορά για την κατάσταση του σκάφους

   

   

  Οποιοδήποτε από τα παραπάνω προγράμματα μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη και μπορεί να συμπεριλάβει κάθε υπηρεσία που προσφέρεται από την Neotec Yachting.